N through Q


rule
§ Nama hispidum Bristly Nama
§ Nasella tenuissima Mexican Needle Grass
§ Neolloydia conoidea Texas Cone Cactus
§ Nerisyrenia camporum garden icon Bicolor Fanmustard
§ Nicolletia edwardsii Edwards Hole-in-the-sand Plant
§ Nicotiana glauca garden icon Tree Tobacco, Tronadora
§ Nicotiana obtusifolia v. obtusifolia garden icon Desert Tobacco
§ Nolina erumpens Beargrass, Foothills Nolina
§ Nolina microcarpa Beargrass, Sacahuista
§ Nolina texana Texas Bear Grass
§ Notholaena standleyi Star Cloak Fern
§ Nyctaginia capitata Scarlet Muskflower
§ Oenothera albicaulis Prairie Evening Primrose
§ Oenothera brachycarpa Shortfruit Evening Primrose
§ Oenothera caespitosa garden icon Tufted Evening Primrose
§ Oenothera coronopifolia garden icon Sand Evening Primrose
§ Oenothera kunthiana Kunth's Evening Primrose
§ Oenothera organensis garden icon Organ Mts. Evening Primrose
§ Oenothera primiveris Desert Evening Primrose
§ Oenothera rosea garden icon Limpia Evening Primrose
§ Oenothera speciosa var. berlandieri garden icon Mexican Evening Primrose
§ Oenothera stubbei garden icon Baja Evening Primrose
§ Opuntia engelmanni Engelmann's Prickly Pear
§ Opuntia grahamii Graham's Prickly Pear
§ Opuntia imbricata Cane Cholla
§ Opuntia kleiniae Klein Cholla
§ Opuntia macrocentra Purple Prickly Pear
§ Opuntia rufida Blind Prickly Pear
§ Opuntia schottii Dog Cholla
§ Opuntia sp. Cane Cholla
§ Palafoxia callosa Small Palafox
§ Parkinsonia aculeata Retama
§ Paronychia jamesii James Nailwort
§ Parthenium confertum Lyreleaf Parthenium
§ Parthenium incanum garden icon Mariola
§ Pavonia lasiopetala garden icon Rock Rosemallow
§ Penstemon ambiguus garden icon Sand Penstemon
§ Penstemon baccharifolius garden icon Shrubby Penstemon, "Del Rio"
§ Penstemon barbatus Scarlet Bugler
§ Penstemon cardinalis garden icon Cardinal Penstemon
§ Penstemon fendleri garden icon Fendler Penstemon
§ Penstemon havardii garden icon Big Bend Beardtongue
§ Penstemon pseudospectabilis garden icon False Spectacular Penstemon
§ Penstemon superbus garden icon Superb Penstemon
§ Penstemon thurberi garden icon Thurber's Penstemon
§ Penstemon wrightii garden icon Wright's Penstemon
§ Phacelia integrifolia Gypsum Phacelia, Texan Phacelia
§ Phacelia popei Pope's Phacelia
§ Phlox mesoleuca Threadleaf Phlox
§ Phyla nodiflora garden icon Turkey Tangle Fogfruit
§ Pinus engelmannii Apache Pine
§ Pinus remota Papershell Pinyon
§ Pistacia texana Texas Pistache, Lentisco
§ Plantago helleri Heller's Plantain
§ Plantago patagonia Patagonian Plantain
§ Plumbago scandens garden icon Plumbago, "Summer Snow"
Poliomintha glabrescens Rosemary Mint
§ Poliomintha incana garden icon Desert Rosemary
§ Poliomintha madrensis garden icon Madrean Rosemary
§ Polygala alba White Milkwort
§ Porophyllum scoparium garden icon Poreleaf
Proboscidea Plant Data Sheet Devil's Claw
§ Prosopis glandulosa garden icon Honey Mesquite
§ Prosopis pubescens garden icon Screwbean Mesquite
§ Prunus mexicana garden icon Mexican Plum
§ Prunus serotina var. virens Southwestern Chokecherry
§ Psilostrophe tagetina garden icon Woolly Paperflower
§ Psorothamnus scoparius garden icon Broom Dalea
§ Purshia mexicana Mexican Cliffrose
§ Quercus arizonica Arizona White Oak
§ Quercus emoryi Emory Oak
§ Quercus gravesii garden icon Chisos Red Oak
§ Quercus grisea garden icon Gray Oak
§ Quercus hypoleucoides Silverleaf Oak
Quercus muhlenbergia Chinkapin Oak
Quercus oblongifolia Mexican Blue Oak
Quercus polymorpha Coahuila Oak
§ Quercus turbinella garden icon Scrub Oak
§ Quincula lobata garden icon Purple Groundcherry
rule

next button

Last Update: 20 Aug 2013